اطلاعات تماس

شوروم: آزاد راه تهران- قم بعد از فرودگاه امام خمینی شهرک صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلشن 17 پلاک 23.

کارخانه: آزاد راه تهران- قم شهرک صنعتی محمودآباد روبروی مخابرات کوچه سبلان کارخانه تیزسنگان.

تلفن: (+98)21-5623-3174

ایمیل: info@vozara.io